Ve dvacátém prvním století


Nikdo z nás dnes jistÄ› nebude prát na valÅ¡e, ti mladší dokonce již ani nevÄ›dí, co to je. PÅ™eprat pár kousků obleÄení jen tak v ruce, ani to už se dnes nenosí. Vytřít podlahu hadrem namoÄeným v Äisté vodÄ› s přídavkem malého množství octa, tedy ekologicky? VÄ›tÅ¡ina lidí by se nad tím velmi podivovala, zvláštÄ› v dobÄ› nejrůznÄ›jších super vysavaÄů a super uklízeÄů, tÅ™eba na bázi parního zařízení. Vodu na Äaj Äi kávu si uvaříme ve varné konvici, jídlo ohÅ™ejeme v mikrovlnné troubÄ›. DÄ›láme prostÄ› úkony, nad kterými v podstatÄ› ani nepÅ™emýšlíme, jsou pro nás automatické a samozÅ™ejmé.

Za doby naÅ¡ich babiÄek a prababiÄek

TÄ›m, kterým je nÄ›co pÅ™es padesát a pamatují si jeÅ¡tÄ› život své babiÄky, urÄitÄ› vytane na mysli zcela jiný obrázek domácnosti. Sporák, do kterého se pÅ™ikládalo dÅ™evo nebo uhlí, v zimÄ› staÄil studený sklep a lednice byla vypnutá. VysavaÄ babiÄka nepotÅ™ebovala, neboÅ¥ vÅ¡e vytÅ™ela vlhkým hadrem na smetáku. Malá televize se pouÅ¡tÄ›la vÄ›tÅ¡inou pouze veÄer a to na chvíli. A poÄítaÄ nebo mobilní telefon? To pÅ™ece jeÅ¡tÄ› nebylo! SvÄ›t se zmÄ›nil, náš život je mnohem pohodlnÄ›jší, naÅ¡e domácnosti ovládla technika. Je tÅ™eba užívat jejich pÅ™edností, ale eliminovat její Å¡kodlivé úÄinky. A proto je ochrana celého domu Äi bytu pÅ™ed elektrosmogem, který je produkován nejrůznÄ›jším vybavením naší soudobé domácnosti naprostou prioritou.