Kyselost vody v bazénu

Voda působí na lidskou pokožku. Hlavně, pokud v ní trávíme delší dobu, což je právě případ bazénu. A abychom neměli potíže a vyhnuli se jim, měli bychom kontrolovat, jak je voda kyselá. Tato kyselost se udává ve stupních pH. My se podíváme, co to je a pak si povíme, jak vodu upravit, ale hlavně čím ji změřit.

Jednoduchý pH tester

Tato dvě písmenka tedy vyjadřují kyselost a pochází to ze dvou počátečních slov „potential of Hydrogen“ z angličtiny. Je to vlastně vodíkový exponent, ale věty jako například „Hodnota pH je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů“ vynecháme, protože pro bazénovou chemii nejsou ani trochu podstatné. Navíc tomu asi laik moc neporozumí.

Pro naši potřebu stačí vědět, že se voda měří věcičkou, která se nazývá pH tester a udává se ve čtrnácti stupních. Voda ve vašem bazénu by neměla být ani kyselá, ale ani obráceně, tedy ani příliš zásaditá. Měla by být, a zde si odborníci opět odporují, kolem průměru, což je zlatý střed, tedy kolem sedmi. Nad sedm už je to zásada, pod sedm kyselost. Vodu je tedy dobré udržovat nějak kolem toho středu, nemusí být samozřejmě úplně přesně na něm.

Nuže, nyní k přístrojům, kterými můžeme pH změřit. Těch je spousta druhů. Pokud do nich nechcete investovat, postačí vám papírky, které jsou však opravdu ryze a čistě hrubě orientační a přesnosti s nimi nedocílíte. Proto je dobře si pořídit lepší přístroj.

Test vody

Ten může být obyčejný, ale také digitální. Zde se již dosahuje přesnosti velmi vysoké, a to k naší potřebě naprosto dostačuje. A až si pH změříte, můžete jej upravovat různými způsoby. Optimální je zakoupit je tam kde jste si koupili i přístroj, firma Chlorito jich má výběr velmi veliký.

U těchto věcí se nedívejte na peníze, děláte to pro své zdraví a zde je jakákoli diskuze o investované částce naprosto zbytečná.