Sledovanost je nezbytná

Pokud se chce někdo představit světu nebo alespoň jeho určité části, nejednou využívá možností, je mu skýtá internetová stránka. Protože je to právě tato, jež dává možnost sdělit něco snadno a rychle komukoliv prakticky kdekoliv na této planetě.
Stačí, když se na takovou internetovou stránku vloží to, co má vejít ve známost, a je naděje, že se to dozví třeba i všichni, kdo mají připojení k síti.slečna a SEO.jpg
Ovšem bohužel je to pouze naděje. Jež se nenaplní. Protože ne všichni, kdo brouzdají po internetu, navštíví právě tuto stránku. Daleko pravděpodobnější je naopak to, že na ni nikdo nebo skoro nikdo nikdy nezavítá. I kdyby se zdála být dotyčná stránka sebekrásnější, všichni jako by se jí vyhýbali. A je jenom chabou útěchou, že jí lidé ve skutečnosti neopovrhují. Že ji nenavštěvují jenom a pouze proto, že o ní nevědí.
Je to prostě fakt. Když někdo vytvoří svoji stránku, může si být téměř jist, že tato splyne s oním ohromným množstvím dalších materiálů, jež na internetu jsou, a pravděpodobnost, že si jí někdo všimne, je velice malá.
Cíleně totiž takovou stránku nikdo nenajde, na to se nikomu nedostává času a sil, a pokud si ji člověk zkusí nechat najít internetovým vyhledávačem, mívá rovněž smůlu, protože i když ji tento najde, nabídne ji čtenářům vesměs až na nějakém ‚nevolitelném místě‘. Protože takový vyhledávač najde ohromnou spoustu materiálů, odkazy na ně uspořádá podle nastavených kritérií a na předních pozicích, kam zavítá nejvíce uživatelů, se může vyskytovat jen hrstka vyvolených. Ostatní jsou ‚černými vzadu‘, k nimž se sotva někdo dobere.síť komunikace.jpg
Jedinou možností, jak na tom něco změnit, je pak optimalizace stránek Seolight. Což je série odborně prováděných úkonů, jejichž cílem je vylepšení pozice té které stránky právě v internetových vyhledávačích. Díky nim se dotyčná stránka dostane do popředí, tam, kde ji veřejnost nejsnáze objeví, kde si ji otevře daleko více lidí.
Což je první a zásadní předpoklad pro to, aby měla ona stránka smysl. Protože bez sledovanosti se logicky nikdo nikdy nedozví, do se na ní oznamuje. A to může být škoda.