Sociální péče pro nemohoucí lidi

Sociální služby tvoří jak ziskové, tak neziskové organizace. Neziskové organizace tak musí žádat o dotace.  Jejich stejným cílem je plnit potřeby klientů v náležité kvalitě, ale především zachovat lidskou důstojnost. Dnes je u nás již mnoho organizací s různým pečovatelským zaměřením, kde lze vybírat podle potřeb a postižení klienta. Pojďme si nyní povědět alespoň ty nejzákladnější, které to jsou.
stařenka u tv
Tísňová péče
Jedná se o terénní distanční hlasovou a elektronickou komunikaci s osobami, které bydlí samy, mají sníženou soběstačnost a chtějí zůstat doma. Jde tedy o speciální tlačítko, které umožňuje okamžité přivolání pomoci v případě nouze. Tato služba je dostupná non-stop po celé ČR, klient si ji musí hradit. Může však být samozřejmě hrazena z příspěvku na péči.
Odlehčovací služby
Jsou to ambulantní nebo pobytové služby poskytované klientům se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, či nemoci. Odlehčovací služba je pro osoby, o které se běžně stará osoba blízká doma. Avšak cílem této služby je právě odlehčit pečující osobě a dopřát ji prostor pro volný čas. Pečující osoba tak může zdravotně postiženého člověka do takového zařízení dát například na celý den, odpoledne, či několik dní i přes noc. Služba se poskytuje za úhradu.
Centra denních služeb
Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností. Zde se klienti učí, jak nejlépe zvládat denní úkony, služba obsahuje pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy. Jsou zde i vzdělávací a aktivizační programy, terapeutické činnosti. Služba se poskytuje za úhradu.
osoba na invalidním vozíku
Domovy pro seniory
Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které z důvodu věku mají sníženou soběstačnost. Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů. Klienti zde mají možnost společenských programů a aktivit. Služba se poskytuje za úhradu.
 
Važme si lidí, kteří v těchto zařízeních pracují, pečují o nás a pomáhají nám. Neboť takových lidí není stále dost…